Kontrakt på nytt fiskefartøy.

nord_fugloy_02b.jpg

SK-3151, Nord-Fugløy, Bygg nr 69 Larsnes Mek Verksted

Det er med stor glede vi kan informere om at det er inngått avtale mellom Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek Verksted for design og bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Roger Nilsen i Nord-Lenangen, Tromsø.

Fartøyet får verftets byggenummer 69, navnet Nord-Fugløy og designbetegnelse SK-3151.

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og operasjonsområder, herunder de klimatiske utfordringer som fiskefartøy i nordlige farvann kan møte på.

Fartøyet utrustes for effektivt og miljøvennlig fiske med snurrevad og not, kombinerte fisketanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW samt lagring i fryserom.

Nord-Fugløy bygges også med sterkt fokus på mannskapets sikkerhet, arbeidsmiljø og bo-komfort, gode HMS løsninger samt utviklingsmuligheter. 

For å støtte rederiets forventninger til god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner arrangeres fartøyet med stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk.

Rederiet håper dette sammen med sterkt fokus på råstoff kvalitet kan gi utslag i markeds preferanser hos selskapets kunder.

Fartøyet bygger videre på de gode erfaringer mellom Skipskompetanse og Larsnes Mek, hver for seg og sammen har høstet gjennom tidligere prosjekt, og kommer samtidig til å inneholde nye innovasjoner som vil forlenge fartøyets operasjonsvindu, øke kvaliteten på fangst og gi bedre sikkerhet til mannskapet under fiske.

Larsnes Mek. Verksted og Skipskompetanse har gjennomført mange vellykkede prosjekt sammen og er svært fornøyd med å lande byggingen av nok et fartøy til norske redere hos et norsk verft.

Sammen er vi spesielt fornøyd med at støtten fra virkemiddelapparatet brukes for å stimulere norske prosjekt med norsk utstyr og ikke minst at fartøyet bygges i Norge. Ringvirkningene blir store når en tar med at mange av leverandører til prosjektet er store og små lokale Norske bedrifter.

Vi er trygge på at bygging i Norge sammen med norske leverandører gir best grobunn for videreutvikling og nytenking.

 Verft og designer takker for tilliten vist fra rederi! Nord-Fugløy skal leveres fra verft mot slutten av 2022.

Fartøyet får følgende hoveddimensjoner og kapasiteter:

Lengde over alt 50,7 m
Bredde 12,0 m
Fryserom/levende fisk/RSW 300/400/499 m3
Hovedmotor Yanmar 6EY26
Batteri  ∼ 1000 KWh

 

For ytterligere informasjon om prosjektet

Rederi:  Roger Nilsen  480 94 078 roger.nilsen321@gmail.com
Verft: Jarle Gunnarstein  915 61 630 jarle@larsnes-mek.no
Designer: Per Jørgen Silden 416 66 861 pjs@skipskompetanse.no

 

 

ANDRE SAKER