Ny kontrakt på fiskefartøy

p199_jarle_berg_22.jpg
News

Larsnes Mek. Verksted AS har inngått kontrakt med Jarle Bergs Sønner AS på bygging av et nytt kystnotfartøy. Skipskompetanse AS leverer designet med betegnelsen SK-3151 og fartøyet får verftets bygg nummer 72. 

For verftet gjør dette at vi er sikret full sysselsetting i ca 2 år til, og det vil bli et betydelig bidrag fra underleverandører på Sunnmøre. 

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og spisses mot not- og snurrevadfiske.

Rederiet er også involvert i landanlegg med foredling på Værøy. Fartøyet er derfor arrangert som ferskfiskfartøy med ferskfiskfabrikk, kombinerte RSW /levendefisk-tanker og mulighet for ising i containere.

Fartøyet får navnet etter far til rederne Trond og Børre Berg, og skipets navn blir da Jarle Berg.

Rederne har vært miljøbevisste og fremoverlente i designprosessen. De ønsker å bidra til det grønne skiftet med gode og energisparende løsninger på sin nye båt.

Fartøyet arrangeres med optimalisert skrogdesign, stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Dette er løsninger som bidrar til rederiets forventninger om god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner.

Arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og har samme utgangspunkt som bygg nummer 69 hos oss, Nord-Fugløy. Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet, og smarte løsninger for miljøet.

Vi takker for tilliten og vi er trygge på at bygging i Norge med norske underleverandører gir optimal grobunn for videreutvikling og nytenkning. 

Jarle Berg skal ut å seile fra august 2023.

Hoveddimensjoner og kapasiteter:

Lengde over alt 50,7 m
Bredde 12,0 m
RSW /levende fisk  499 m³
Hovedmotor Yanmar 6EY26
Batteri  ˜ 1000kWh

 For ytterligere informasjon ta kontakt med

Rederi Trond Berg  922 28 835 trond@brodreneberg.no
Verft Jarle Gunnarstein  915 61 630 jarle@larsnes-mek.no
Designer  Per Jørgen Silden 416 66 861 pjs@skipskompetanse.no
ANDRE SAKER