img_3792_2_.jpg

Rostein AS har kontrahert ny brønnbåt

Under dåpsseremonien til Ro West lørdag den 13.05.17 kunngjorde daglig leder Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. at Rostein AS har kontrahert ny brønnbåt på 3.500m3, som skal leveres i  mai 2018.

Fartøyet blir bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro Server, Ro North og Ro West. 

Alle Rosteins 13 fartøy opererer i Norge. En større andel av fartøyene er bundet opp i langtidskontrakter og rederiets kunder i Nord-Norge har behov for en mer stajonær brønnbåtkapasitet, med kategori A-fartøy som har fullt tjenestespekter og er i øverste utstyrsklasse. Med dette fartøyet ser rederiet at kundene får tilstrekkelig tonnasje til å betjene forventet vekst i regionens lakseproduksjon.

Rostein mener at denne kontraheringen vil gjøre Nord-Norge mer selvforsynt med brønnbåtkapasitet og kan redusere behov for utveksling av fartøy med andre regioner, noe som både næringen og myndighetene ser positivt på.

ANDRE SAKER