MS "Ro Vision"

Bygg nr. 65

Vårt bygg nr. 65 "Ro Vision" ble levert til Rostein AS fra Sandøy i mars 2020.

"Ro Vision" er verdens første hybride brønnbåt med batteripakke fra Siemens i tillegg til tre dieselgeneratorer fra Yanmar. Fartøyet er også nominert til Ship of the Year 2020!

MS "Ro Vision" er det sjette leverte  fartøyet rundt denne designløsningen, bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro Server, Ro North, Ro West og Ro Fortune, 

Disse har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. 

Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således gått inn i rekken som ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Navn: MS "Ro Vision"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 84,2 m
Bredde: 15,50 m
Hybrid/batteripakke: Siemens
Generator set: 3 sets Yanmar 6EY22ALW
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

MS "Zephyr"

Bygg nr. 63

MS Zephyr, en pelagisk tråler på 75,40m x 15m, levert til rederiet Zephyr Fishing Company Ltd fra Whalsay på Shetland i september 2019.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund i nært samarbeid med rederiet. Skipet er en topp moderne pelagisk tråler, hvor siste teknologi er benyttet for både skipsdesign og utstyret om bord. 

RSW kapasitet på 2500m3 og systemet er innrettet for hurtig og effektiv avkjøling og smidig håndtering av fisk, som sikrer premium kvalitet og effektiv håndtering med minimal skade på produktet. Skipet har en innredning for 14 personer

Navn: MS "Zephyr"
Design:

Skipsteknisk AS

Type båt: Pelagisk tråler
Lengde: 75,4 m
Bredde: 15 m
Fremdriftsmotor. Wârtsila 12V32
Generator set: Caterpillar 
Propeller: Wârtsila WCP 4G1095
Rederi: Zephyr Fishing Company Ltd
  Lerwick, Shetland

MS "Nordhavet"

BYGG NR. 59

Vårt Bygg nr. 59 "Nordhavet" ble levert i februar 2019 til rederiet Arvesen AS fra Engenes i Ibestad kommune. "Nordhavet" er med sine 43,15 meter er en av kystflåtens største fartøy, og har en lastekapasitet på 490m3. Båten er forlenget med 4,5 meter i forhold til søsterskipene "Sander Andre" og "Gunnar K". Den er utstyrt med SCR renseanlegg, der det benyttes urea for å fjerne NOx partiklene fra dieseleksosen.

Båten er en kombinert snurper /snurrevad som er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombinert vinsj for både not og snurrevad. Vakuum anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra både snurpe -og snurrevad not. Båten har vannbåren varme fra kjølevann fra hovedmotoren til oppvarming om bord. Den har en innredning beregnet for 12 personer og design er levert av Naval Consult AS i Måløy.

Navn: MS "Nordhavet"
Design: Naval Consult AS
Type båt: Kombinert Snurper /snurrevad
Lengde: 43,15 m
Bredde: 9,25 m
Fremdriftsmotor:: Yanmar 6EY22-AW
Generator set: 2 X Scania DII3 M74
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi:

Arvesen AS
9455 Engenes 

Tlf: +47 900 32 384

MS "Hovden Viking"

Bygg nr. 61

Det nye fiskefartøyet til Hovden Senior AS ble levert rederi i desember 2018. Nye "Hovden Viking" er det tredje fiksefartøyet de har bygget hos oss. Det er en kombinert pelagisk snurper /snurrevad fartøy og er designet og utviklet av Rolls Royce Marine, som også har levert en god del av hovedkomponentene. Båten er også rigget med trålgalge for senere mulighet for tråling. Den har 6 RSW tanker, og 2 av disse er rigget for levendefisk og er fryseisolert. Den har sug fra not, og på hoveddekk er det montert fabrikk for behandling av kvitfisk.

Innredning for 12 personer i 4 enkeltmannslugarer og 4 tomannslugarer. 

Navn: MS "Hovden Viking"
Design:

Rolls Royce Marine

Type båt: Snurper /snurrevad
Lengde: 46 m
Bredde: 12 m
Fremdriftsmotor Bergen Engines C25:33L6 1920kW
Generator set: 2 x Scania DI16 604kW
Propeller: Rolls Royce Marine C68/4
Rederi: Hovden Senior AS
6740 Selje
Tlf.: +47 57 85 63 05

MS "Ro Fortune"

BYGG NR. 62

Vårt bygg nr. 62 "Ro Fortune" ble levert til Rostein AS fra Sandøy i mai 2018.

MS "Ro Fortune" er det femte fartøyet i serien LFC 2020, bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro Server, Ro North og Ro West, 

Disse har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. 

Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således gått inn i rekken som ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Navn: MS "Ro Fortune"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 82,1 m
Bredde: 15,50 m
Fremdriftsmotor: 4 x Yanmar 6EY22-AW
Generator set: Nogva /Deere 6090AFM75
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

MS "Gunnar K"

Bygg nr. 60

Vårt Bygg nr. 60 "Gunnar K" ble levert i April 2018 til rederiet Kristoffersen Fiskebåt AS fra Øksnes Kommune i Vesterålen. Båten er en kombinert snurper /snurrevad som er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombinert vinsj for både not og snurrevad. Vakuum anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra både snurpe -og snurrevad not. Båten har en innredning beregnet for 12 personer og design er levert av Naval Consult AS i Måløy.

Navn: MS "Gunnar K"
Design: Naval Consult AS
Type båt: Kombinert Snurper /snurrevad
Lengde: 38,65 m
Bredde: 9,25 m
Fremdriftsmotor:: Yanmar 6EY22-AW
Generator set: 2 X Scania DII3 M74
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi:

Kristoffersen Fiskebåt AS
8430 Myre 

Tlf: +47 957 89 875

MS "Sander Andre"

Bygg nr. 58

Vårt Bygg nr. 58 "Sander Andre" ble levert i November 2017 til rederiet Mirsel AS fra Moskenes Kommune i Lofoten. Båten er en kombinert snurper /snurrevad som er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombinert vinsj for både not og snurrevad. Vakuum anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra både snurpe -og snurrevad not. Båten har en innredning beregnet for 10 personer og design er levert av Naval Consult AS i Måløy.

Name: MS "Sander Andre"
Design: Naval Consult AS
Type båt: Kombinert Snurper /snurrevad
Lengde: 38,65 m
Bredde: 9,25 m
Fremdriftsmotor:: Yanmar 6EY22-AW
Generator set: 2 X Scania DII3 M74
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Mirsel AS
8392 Sørvågen
Tlf: +47 918 01 094

MS "Ro West"

Bygg nr. 57

Vårt bygg nr. 57 "Ro West" ble levert til Rostein AS fra Sandøy i mai 2017.

MS "Ro West" er det fjerde fartøyet som er bygget bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro server og Ro North.

Disse har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. 

Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således gått inn i rekken som ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Navn: MS "Ro West"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 82,1 m
Bredde: 15,50 m
Fremdriftsmotor: 4 x Yanmar 6EY22-AW
Generator set: Nogva /Deere 6090AFM75
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

MS "Ro North"

BYGG NR. 56

Vårt bygg nr. 56 "Ro North" ble levert til Rostein AS fra Sandøy i november 2016.

MS "Ro North" er det tredje bygget som så langt er kontrahert til fire bygg.

Denne er søsterskip til "Ro Server" som ble levert i mai 2016, og har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. 

Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således blitt ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Navn: MS "Ro North"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 82,1 m
Bredde: 15,50 m
Fremdriftsmotor: 4 x Yanmar 6EY22-AW
Generator set: Nogva /Deere 6090AFM75
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

MS "Ro Server"

BYGG NR. 55

Vårt bygg nr. 55 "Ro Server" ble levert til Rostein AS fra Sandøy i mai 2016.

MS "Ro Server" er det andre bygget som så langt er kontrahert til fire bygg.

Den er en noe større utgave av søsterskipet MS "Ro Arctic" og er også utrustet med flere nyvinninger, blant annet med utstyr for fjerning av lakselus med kun bruk av varmt vann. 

Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således blitt ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Navn: MS "Ro Server"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 82,1 m
Bredde: 15,50 m
Fremdriftsmotor: 4 x Yanmar 6EY22-AW
Generator set: Nogva /Deere 6090AFM75
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

 

MS "Ro Arctic"

Bygg nr. 54 

Vårt bygg nr. 54 "Ro Arctic" ble levert til Rostein AS fra Sandøy 07.11.2014.

MS "Ro Arctic" er designet i nært samarbeid mellom Rostein AS, Naviera Orca Chile Ltd og Skipskompetanse AS. Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således blitt ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.

Hareide Design har gjennom ett godt samarbeid formgitt det endelige eksteriørdesignet, som har gitt et unikt og fremtidsrettet uttrykk. 

Navn: MS "Ro Arctic"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 74,50 m
Bredde: 15,50 m
Fremdriftsmotor: 4 x Yanmar 6EY22-AW
Generator set: Nogva /Deere 6090AFM75
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

 

MS "Kings Bay"

Bygg nr. 53

Vårt bygg nr. 53 MS "Kings Bay" ble levert til rederiet Kings Bay AS i Herøy, i juni 2013.

Dette er en kombinert pelagisk tråler/snurper på 77,50 meter lengde og 16,60 meter bredde. Design er levert av Rolls Royce Marine og skroget er bygget ved Crist SA  Polen.

Dette er et flerbruksfartøy som også er utrustet for forskning og oljevernberedskap, og samtidig er et av det mest avanserte pelagiske fiskefartøy som er levert i verden. Skrogdesignet er innovativt med blandt annet overbygd notbinge, som gjør at arbeidsforholdene ombord er gode. Båten er utstyrt med hybrid fremdriftssystem som resulterer i lavere drivstoff-forbruk og redusert støy. Båten har en innredning for 25 personer. Båten er andre fiskefartøyet levert med Green Passport og er søsterskip til MS Eros, med noen eksteriør og interiørmessige endringer.

Navn: MS "Kings Bay"
Design: Rolls Royce Marine NVC 354
Lengde: 77,00 m
Bredde: 16,60 m
Dybde til hoveddekk: 10,05 m
Levering: Juni 2013
Type båt: Pelagisk tråler/snurper
Fremdriftsmotor: MaK 8M C32
Generator set: 2 x Caterpillar C32ACERT
Propeller: Rolls Royce Marine
Rederi: Kings Bay AS
6094 Leinøy
Tlf.: +47 962 35 911

MS "Eros"

Bygg nr. 52

Vårt bygg nr. 52 MS "Eros" ble levert til rederiet Eros AS i Herøy i november 2012. Dette er en kombinert tråler/snurper på 77,50 meter lengde og 16,60 meter bredde. Design er levert av Rolls Royce Marine og skroget er bygget ved Crist SA. Dette er et flerbruksfartøy som også er utrustet for forskning og oljevernberedskap, og samtidig er et av det mest avanserte pelagiske fiskefartøy som er levert i verden.

Skrogdesignet er innovativt med blant annet overbygd notbinge, som gjør at arbeidsforholdene om bord er gode. Båten er utstyrt med hybrid fremdriftssystem som resulterer i lavere drivstoff-forbruk og redusert støy. Båten har en innredning for 25 personer. Båten er første fiskefartøyet levert med Green Passport.

Navn: MS "Eros"
Design: Rolls Royce Marine NVC 354
Lengde: 77,00 m
Bredde: 16,60 m
Dybde til hoveddekk: 10,05 m
Levering: November 2012
Type båt: Kombinert tråler/snurper
Fremdriftsmotor: MaK 8M C32
Generator set: 2 x Caterpillar C32ACERT
Propeller: Rolls Royce Marine
Rederi: Eros AS
Keiser Wilhelms gate 23
6003 Ålesund
Tlf.: +47 979 85 462

 

MS "Straumberg"

Bygg nr. 51

Navn: MS "Straumberg"
Design: Skipskompetanse AS
Lengde: 46,55 m
Bredde: 12,00 m
Levering: Januar 2014
Type båt: Kombinert tråler/snurper
Fremdriftsmotor:  Yanmar 6EY22 1370kW
Generator set: 2 x Caterpillar C18ACERT
Propeller: Scana Volda AS CP68
Rederi: Straumberg AS
Louis Kvalstads vei 5A
7023 Trondheim
Tlf.: +47 911 33 544

 

img_3390.jpeg

MS "Abelone Møgster"

Bygg nr. 50

Navn: MS "Abelone Møgster"
Design: Rolls Royce Marine NVC 341
Lengde: 42,90 m
Bredde: 12,00 m
Levering: November 2011
Type båt: Pelagisk tråler/snurper
Fremdriftsmotor: Yanmar 6EY22
Generator set: Rolls Royce Marine PES
Propeller: Finnøy Gear og Propell AS
Rederi: PR Kolbjørn ANS

I dag har båten ny eier og nytt navn

   

 

 

12_12_11_004.jpg

MS "Bernt Oskar"

Bygg nr. 49

Navn: MS "Bernt Oskar"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 36,50 m
Bredde: 9,25 m
Levering: November 2010
Type båt: Snurper/snurrevad
Fremdriftsmotor: Yanmar 8N21A-EN 749 kW
Generator set: Nogva Scania Marine DI2 62M 318 kW
Nogva Scania Marine D12 62M 180 kW
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Kransvik AS
8392 Sørvågen
Tlf.: +47 957 00 835

 

 

yard_no_49.jpg

MS "Solværskjær"

Bygg nr. 48

Navn: MS "Solværskjær"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 34,90 m
Bredde: 9,25 m
Levering: April 2009
Type båt: Snurper/snurrevad
Fremdriftsmotor: Yanmar 8N21A-EN 1800 HP
Generator set: 1 Scania DI2 62M 318KW
1 Nogva Dere 6068 TFM 110KW
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Seiland Kystfiske AS
9609 Nordre Seiland
Tlf.: +47 913 70 306

 

 

solvaerskjaer.jpg

MS "Ro Fjord"

Bygg nr. 47

Navn: MS "Ro Fjord"
Design: Skipskompetanse AS
Lengde: 71,93 m
Bredde: 15,00 m
Levering: Desember 2009
Type båt: Brønnbåt
Fremdriftsmotor: MaK 6M25
Generator set: 2 x Cummins KTA 38-DM(1)
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50

 

 

rofjord820.jpg

MS "Slettholmen"

Bygg nr. 46

Navn: MS "Slettholmen"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 33,99 m
Bredde: 9,25 m
Levering: Juli 2008
Type båt: Ringnot/snurper
Fremdriftsmotor:: Yanmar 8N21A-EN 1800 HP
Generator set: 1 x Scania DI2 62M 318 kW
1 x Nogva Deere 6068 TFM 110 kW
:Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Lurøyveiding AS
8766 Lurøy
Tlf.: +47 908 81 951

 

slettholmen.jpg

MS "Hepsøhav"

Bygg nr. 45

Forlenget i 2011 til 37,49 m 

Navn: MS "Hepsøhav"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 27,48 m
Bredde: 9,25 m
Levering: Januar 2008
Type båt: Ringnot/snurper
Fremdriftsmotor: Yanmar 8N21A-EN 1800 HP
Generator set: 1 x Scania DI2 62M 318 kW
1 x Nogva Dere 6068 TFM 110 kW
Propeller: FinnøyGear og Propeller AS
Rederi: Tine Kristin AS
7740 Steinsdalen
Tlf.: +47 977 34 780
hepsoe.jpg

MS "Hovden Viking"

Bygg nr. 44

Forlenget i 2008 til 37,49 m

Navn: MS "Hovden Viking"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 27,48 m
Bredde: 9,25 m
Levering: Januar 2007
Type båt: Ringnot/snurper
Fremdriftsmotor: Yanmar 8N21-EN 1800 HP
Generator set: 1 x Cummins 318 kW
1 x Cummins 110 kW
Propeller:: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Hovden Senior AS
6740 Selje
Tlf.: +47 57 85 63 05
hovden_viking.jpg

MS "Sjøglans"

Bygg nr. 43

Forlenget i 2008 til 37,49 m

Navn: MS "Sjøglans"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 27,48 m
Bredde: 9,25 m
Levering: September 2006
Type båt: Ringnot/snurper
Fremdriftsmotor. Yanmar 8N21-EN 1800 HP
Generator set: 1 x Scania DI2 62M 318 kW
1 x Nogva Deere 6068TFM 110 kW
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Heggøy AS
6982 Holmedal
Tlf.: +47 913 66 536
sjoeglans.jpg

MS "Pacelli"

Bygg nr. 42

Forlenget i 2015 til 51,20 m

Navn: MS "Pacelli"
Design: Rolls-Royce Marine AS dept. NVC
Lengde: 40,40 m
Bredde: 10,80 m
Levering: Oktober 2003
Type båt: Pelagisk tråler
Fremdriftsmotor: Wartsila 6L26A-2 2500 HK
Generator set: 2 x Caterpiller 3508 968 kW
Propeller: Reintjes and Lips
Rederi: Mullglen Ltd
Killybegs, Ireland
Tlf.: +35 374 973 1210
pascelli.jpg

MS "Gunnerus"

Bygg nr. 41

Navn: MS "Gunnerus"
Design: Polarkonsult AS
Lengde: 31,25 m
Bredde: 9,60 m
Levering: Mars 2006
Type båt: Forskningsfartøy
Fremdriftsmotor: Siemens 2 x 500 kW 
Generator set: 3 x 475 kW aux set Scania DI 16
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Eier: NTNU
7491 TRONDHEIM
gunnerus.jpg

MS "Vonar"

Bygg nr. 40

Navn: MS "Vonar"
Design: Rolls-Royce Marine AS dept. NVC
Lengde: 49,60 m
Bredde: 11,00 m
Levering: Desember 2002
Type båt: Linebåt, garn
Fremdriftsmotor: ABC 6MDZC 1800 HK
Generator: Scania DI14   375 kW 
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Viknafisk   AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 26 67 63

 

vonar.jpg

MS "Leinebjørn"

Bygg nr. 39

Navn: MS "Leinebjørn"
Design: Vik & Sandvik AS
Lengde: 64,00 m
Bredde: 13,00 m
Levering: Desember 2001
Type båt: Tråler/ringnot
Fremdriftsmotor: Caterpillar 3612 TA 4700 Hk
Generator set: 2 x Caterpillar 3412 TA 620 kW
Rederi: PR Nye Leinebjørn DA

I dag har båten ny eier og nytt navn

leinebjoernl.jpg

MS "Sanco Chaser"

Bygg nr. 38

Navn: MS "Sanco Chaser"
Design: Leine Maritime AS
Lengde: 51.30 m
Bredde: 12,00 m
Levering: Juni 2002
Type båt: Suppleringsfartøy
Fremdriftsmotor: 2 x ABC 6MDZC 1800 HK
Propeller: Scana Volda AS
Generator: Scania D9  170 kW 
Rederi: Sanco Shipping AS
6077 Gjerdsvika
Tlf.: +47 70 02 63 90

 

sanco_chaser.jpg

MS "Sætring"

Bygg nr. 37

Navn: MS "Sætring"
Design: Rolls-Royce Marine AS Dep. NVC
Lengde: 39,90 m
Bredde: 10,60 m
Levering: Oktober 2000
Type båt: Linebåt
Fremdriftsmotor: Yanmar 6N21A -EN 1300 HK
Propeller: Scana Volda AS
Generator: Cummins   360 kW
Rederi: Sætring AS

I dag har båten ny eier og nytt navn

saetring.jpg

MS "Fiskenes"

Bygg nr. 36

Navn: MS "Fiskenes"
Design: Rolls-Royce Marine AS dep. NVC
Lengde: 39,90 m
Bredde: 10,60 m
Levering: Mars 2001
Type båt: Linebåt, garn
Fremdriftsmotor: Caterpillar 3512 TA 1600 HK
Propeller: Scana Volda AS
Generator: Caterpillar 3408 TA 410 kW
Rederi: Fiskenes AS
6035 Fiskarstrand
Tlf.: +47 70 19 26 47

 

fiskenes.jpg

MS "Havsnurp"

Bygg nr. 35  

I dag har båten ny eier og nytt navn

Navn: MS "Havsnurp"
Design: Leine Maritime AS
Lengde: 43,50 m
Bredde: 10,00 m
Levering: Desember 1999
Type båt: Tråler/snurper
Fremdriftsmotor: Deutz SBV9M628   2750 HK
Propeller: Scana Volda AS
Generator set: Deutz TBD 616 V12 550 kW
Deutz BF 6 1013 E 75 kW
Rederi: Havsnurp AS
6475  Midsund
   

MS "Skarhaug"

Bygg nr. 34

Navn: MS "Skarhaug"
Design: Solstrand AS
Lengde: 43,20 m
Bredde: 9,00 m
Levering: Juni 1999
Type båt: Linebåt
Fremdriftsmotor: Yanmar M-220-SN 1100 HK
Propeller: Heimdal Propulsion
Generator set: 2 x Scania DSI 12 310 KVA
Rederi: Skarhaug AS

I dag har båten ny eier og nytt navn

 

skarhaug.jpg

MS "Hauge Senior"

Bygg nr. 33

Navn: MS "Hauge Senior"
Design: Solstrand AS
Lengde: 43,20 m
Bredde: 9,00 m
Levering: Desember 1998
Type båt: Linebåt
Fremdriftsmotor: Yanmar m-220-SN 1100Hk
Generator set: 2 X Scania DSI 12 310

Rederi:

Hauge & Hauge AS

I dag har båten ny eier og nytt navn

 

hauge_senior202.jpg

MS "Hovden Senior"

Bygg nr. 32

Navn: MS "Hovden Senior"
Design: Naval Consult AS
Lengde: 21,30 m
Bredde: 7,00 m
Levering: Juni 1996
Type båt: Ringnot/Snurrevad
Fremdriftsmotor: Cummins KTA19M3 600 HK
Generator set: Cummins 6BTA, 9G2 105 KVA
Cummins 6CTA, 8,3C 190 KVA

Rederi:

 

Hovden Senior AS 

I dag har båten ny eier og nytt navn

 

hovden_senior792.jpg
FLEIRE REFERANSER