MS "Ro Sailor"

Bygg nr. 67

Båten ble overlevert til rederiet den 05.07.2021

Kontrakten med Rostein AS ble skrevet den 31.01.2020 med levering 30.06.2021.

Kuttestart på stålet var rundt den 15.03.2020, så fra start kutting til levering fra verftet har det gått ca 16 mnd.

Skroget er bygget i Polen, ved Marine Projects i Gdansk.

Designet er levert av Skipskompetanse AS i Måløy og er av typen SK-6100 DM LFC

Ro Sailor optimalisert med tanke på kjøring av smolt fra laks og ørret, men også frakt av laks og ørret fra oppdretter til slakteri.  Båten er som de andre Rostein-båtene bygget med tanke på fiskevelferd samt utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann. Den er i tillegg utrustet med SCR-anlegg fra Emigreen BV for reduksjon på utslipp av NOX.  Båten er 79,27 m lengde 15 m bredde og har 2 lasterom på til sammen 2800 m3

Båten har HVM fra Yanmar 6EY33W på 2999 kW og er den første av denne type som er levert i Europa, for Propulsion.

Navn: MS "Ro Sailor"
Design: Skipskompetanse AS
Type båt: Brønnbåt
Lengde: 79,27 m
Bredde: 15,00 m
HVM 6EY33W
Gen. set: Yanmar 6EY22ALW
Propeller: Finnøy Gear og Propeller AS
Rederi: Rostein AS
6487 Harøy
Tlf.: +47 71 27 56 50
FLEIRE REFERANSER