Tradisjoner tilbake til
1800-tallet.

På en holme ut mot havgapet på Sunnmøre, startet en idérik og nevenyttig mann ved navn Karl Longva mekanisk verksted på Larsnes i 1916. Derfor kan verftsmiljøet på Larsnes trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging nesten helt tilbake til 1800-tallet. Siden den gang har det vært aktivitet på Holmen.

Godt håndverk er det vi lever av. Verftet ligger strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer.

 
års erfaring
1981

Mars 1981

Oppstart i 1981

Larsnes Mek. Verksted AS ble etablert i mars 1981 og har blitt ett av de ledende skipsverftene innen fiskeri og brønnbåter i Norge. Verftet ligger på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre, strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer. Verftsmiljøet på Larsnes kan trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging nesten helt tilbake til 1800-tallet.

1981

1981

Tok navnet Larsnes Mek. Verksted

Longva Mek Verksted med søsknene Marvin Longva, Lidvar Longva og Helga Longva Dyrhol i spissen, tok initiativet til oppkjøp av konkursrammede Hammer Mek. Verksted. Det har siden da vært i kontinuerlig drift under navnet Larsnes Mek. Verksted AS

1981

1981

Første oppdraget

Det første oppdraget i det nye verftets historie var ombygging av MS "Inger Iversen" som ble bygget om fra nordsjøtråler til reketråler. Så fulgte flere større oppdrag. Aktiviteten var hovedsakelig ombygging, forlenging, reparasjon og vedlikehold av ferger, frakte- og fiskefartøy.

1985

1985

Skjellskraping

I perioden 1985–1987 ble i stor grad viet skjellskrapingseventyret. Verftet utførte både utrustning av båter og produksjon av skjellskraper.

1987

1987

Nye skip

1987 kom Tender Bali og Tender Banf fra Elfenbenskysten i Afrika, oppkjøpt av ett lokalt rederi for å drive tråling på nordvestkysten av Amerika. På oppdrag fra Ulstein utførte da Larsnes Mek. Verksted stålarbeid og utrustning på den ene av de to båtene som fremsto som ugjenkjennelige etter at de var ferdigstilt.

1996

1996

Produksjon av nybygg

Etter en periode med seksjonsarbeid, reparasjoner og vedlikehold startet verftet med å produsere nybygg i 1996. Først ute var MS "Hovden Senior", en kombinert snurrevad/snurper på 21,30 m. Skroget ble bygget i Polen. Relasjonene som ble knyttet den gangen, ble viktige for verftet i årene fremover.

1998

1998

Første linebåt

I 1998 leverte verftet sin første linebåt, MS "Hauge Senior", til partsrederiet Hauge & Hauge, hjemmehørende i Sande kommune. Larsnes Mek. Verksted hadde da allerede god ekspertise på dette feltet; mye av kundegruppen var knyttet opp mot lineflåten.

Året etter fulgte søsterskipet, MS "Skarhaug", til Skarhaug AS i Haram. Lineflåten hadde nå med stor suksess blitt verftets nisje i markedet. I de påfølgende årene leverte verftet flere linebåter.

2002

2002

Suppleringsfartøy innen seismikk

Lineeventyret ebber ut, med dårlig fiske og lave priser. Dermed måtte Larsnes Mek. gjennom en omstilling på jakt etter nye kundegrupper. Verftet inngikk da kontrakt med Sanco AS i Sande om bygging av MS "Sanco Chaser", et suppleringsfartøy innen seismikk.

Verftet fikk i tillegg en kontrakt på den kombinerte tråler/snurperen MS "Leinebjørn", samt kontrakt på bygging av en pelagisk tråler, MV "Pacelli" for Mullglen Ltd i Irland.

2005

2005

Avansert forskningsskip

Så fulgte nedgangstider i den maritime næringen. Hjulene ble holdt i gang med redusert arbeidsstokk med reparasjoner og vedlikehold som en viktig del av driften. Men hele tiden jobbet verftet med nye prosjekt og lykkes til slutt med kontrakt om bygging av et avansert forskningsfartøy til NTNU i Trondheim. I mars året etter ble MS "Gunnerus" levert, som en jubileumsbåt i selskapets 25. driftsår. Verftet fikk bevist at de kunne hevde seg også innen dette feltet.

2006

2006

Kystnotfartøy

Markedet er på vei opp, og verftet inngår ett fruktbart samarbeid med konsulentfirmaet Naval-Consult AS på Raudeberg. Dette resulterer i bygging av en serie på flere kystnotfartøyer med samme design; et suksesskonsept, og blant de beste i norsk kystflåte.

2009

2009

Brønnbåt

Inn imellom serien med kystnotfartøyer lykkes også Larsnes Mek. Verksted i å bygge en brønnbåt til rederiet Rostein AS på Harøy. Ved levering i 2009 var fartøyet det største i verden i sitt slag.

2010

2010

Nytt kaianlegg

Kundegruppen vokste og båtene ble større. Verftet ble nødt til å forbedre tilkomsten. I 2010 sto det nye kaianlegget ferdig med sine 130 meter sammenhengende kailinje. Kapasiteten økte da betraktelig, og arbeidsforholdene ble bedre for de ansatte.

2011

2011

30 års jubileum

I 2011 kunne Larsnes Mek. Verksted AS se tilbake på 30 år med mange oppturer. I jubileumsåret leverte verftet ett avansert kystnot-fartøy med Rolls-Royce-design til partsrederiet Kolbjørn AS fra Austevoll. 

Et av de største prosjektene var forlenging og ombygging av to pelagiske trålere for Antares Fishing Company Whalsey og Zephyr Fishing Company Ltd, Shetland. Begge båtene hadde en lengde på 64,4 m og ble forlenget til 72,3 m.

2013

2012 - 2013

Avanserte fiskefartøy

I 2012 og 2013 leverte Larsnes Mek. Verksted to avanserte fiskefartøy for Eros AS og Kings Bay AS fra Herøy Disse var verftets absolutt største prosjekter så langt. Begge var av Rolls-Royce-design med 77,50 m lengde og 16,60 m bredde.

2014

2014

Rostein - ny hovedeier

Mot slutten av 2014 får Larsnes Mek. Verksted AS ny hovedeier. Det Sandøy-baserte rederiet Rostein kjøper seg opp til 68,75 prosent av aksjene. De fleste opprinnelige aksjonærer ble med videre. I tillegg kom nøkkelpersonell på verftet inn på eiersiden.

Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy. Selskapet utgjør en viktig del i den verdensledende brønnbåtklyngen i Møre og Romsdal.