Vårt mål er å være kundens foretrukne leverandør innen nybygging og ettermarked av fiskefartøy, fraktefartøy, ferger og brønnbåter. Dette skal vi oppnå ved å forstå kundens behov og levere avtalte tjenester til rett tid og til avtalt utførelse. Våre ansatte og samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at helse og sikkerhet er ivaretatt. For å oppnå dette gjennomfører vi rutinemessige inspeksjoner der eventuelle funn blir rapportert og korrigert. Skulle det oppstå hendelser blir det iverksatt tiltak for å sikre at vi lærer og kan unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Larsnes® jobber kontinuerlig for at alt arbeid som blir utført skal gjennomføres med så lite miljøpåvirkning som mulig, og har elektronisk rapporteringssystem som er tilgjengelig for alle ansatte.