Vårt mål er å være kundens foretrukne leverandør innen nybygging og ettermarked av fiskefartøy, fraktefartøy, ferger og brønnbåter. Dette skal vi oppnå ved å forstå kundens behov og levere avtalte tjenester til rett tid og til avtalt utførelse. Våre ansatte og samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at helse og sikkerhet er ivaretatt. For å oppnå dette gjennomfører vi rutinemessige inspeksjoner der eventuelle funn blir rapportert og korrigert. Skulle det oppstå hendelser blir det iverksatt tiltak for å sikre at vi lærer og kan unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Larsnes® jobber kontinuerlig for at alt arbeid som blir utført skal gjennomføres med så lite miljøpåvirkning som mulig, og har elektronisk rapporteringssystem som er tilgjengelig for alle ansatte.

AKTSOMHETSVURDERINGER 2023 Larsnes Mekaniske Verksted V2 28.06.23 (002) Signed