15.november 2023

Storfint besøk på verftet i dag

Larsnes Mek. Verksted AS hadde i dag besøk av Stortingsrepresentant og Næringspolitisk Talsperson fra Høyre, Linda Hofstad Helleland. Hun er i vårt område i forbindelse med Gurskenkonferansen 2023 som går av stabelen på Thon Hotel Fosnavåg i kveld, der hun er en av foredragsholderne. Hun kom sammen med representanter fra Sande Kommune; Ordfører Dag Vaagen fra Høyre, Kommunedirektør Renathe Rossi Aglen og Økonomileder Inga Dalen Slettestøl. De fikk en kort orientering om verftets 42 år lange historie og dagens ordresituasjon. Noen av samtaleemnene var hvordan verftsnæringen sliter med rekruttering av personell, samt mangel på faglært arbeidskraft. Da spesielt ute i produksjonen. Videre ble det diskutert formueskatt på arbeidende kapital, manglende garantiordninger for byggelån til skip bygget i utlandet, og ikke minst den etter hvert så kjente Grunnrenteskatten på havbruk. Hadde lakseskatten, som den er mer kjent for blitt innført tidligere, hadde aldri denne satsningen og utbyggingen blitt realisert på Larsnes®. Dokkhallen er et direkte resultat av lønnsomhet innen norsk lakse- og oppdrettsnæring og er verdiskapning i praksis. Investeringslyst og vilje til å skape flere arbeidsplasser kommer i kjølvannet av det. Dette forsvinner nå i dragsuget og næringen opplever investeringsstopp og ingen nye kontraheringer på brønnbåt har blitt gjort etter at den ble innført. Skattepolitikken som føres i Norge i dag vil gi all næring konkurranseulemper i forhold til utlandet, da denne beskatningen ikke rammer utenlandske investorer eller eiere. Den vil stoppe videre vekst innen norsk eierskap og verdiskapning langs kysten vår, spesielt for enkelte bedrifter. Dette budskapet ville hun ta med seg tilbake til Stortinget og vi takker for besøket.
31.oktober 2023

Ro Spirit er levert til Rostein AS

Brønnbåten Ro Spirit er nummer 10 i rekken levert av oss til Rostein AS på 9 år, og er søsterskip til Ro Sailor. Den er arrangert for åpen og lukket transport for fisk og smolt og har en lastekapasitet på 2.800 m³. Dette er også den første brønnbåten i verden som er utstyrt med Wavefoil som har et vingespenn på snart 8 meter. Dette skal dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferd og gi drivstoffbesparelser. Båten har nullutslipp under lukket transport og har TIER III maskineri. Den er ellers topp utstyrt med det nyeste innen brønnbåtteknologien. Båten har innredning for 12 personer. Vi gratulerer mannskapet med en flott arbeidsplass og til rederiet med enda en flott tilkomst i flåten!
19.oktober 2023

Nord-Fugløy er levert til Camaro Fiskeriselskap!

Bygg nr. 69 Nord-Fugløy ble i dag overlevert til rederiet. Etter litt testing skal båten rett i fiskeri nordpå i håp om å rekke årets torskekvote før nyttår. Fartøyet er utrustet med snurrevad og not, har kombinerte fiske-tanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW, samt lagring i fryserom. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk. Vi gratulerer rederiet Camaro Fiskeriselskap AS med et flott fiskefartøy og ønsker båt og mannskap lykke til med fiskeriet!
14.februar 2023

Ny kontrakt på fiskefartøy

Det er med stor glede vi kan meddele at vi har inngått en avtale om bygging av et fiskefartøy til Myre Kystdrift AS i Vesterålen. Fartøyet blir verdens første kombinerte snurrevad /bløggebåt og er designet av Seacon AS i Måløy. Fartøyet får verftets byggenummer 73 og designbetegnelse SC-51. Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag på kvitfisk og også tilpasset som bløggebåt til havbruksnæringen. Myre Kystdrift AS  har i dag et fartøy i dag  MS Kystfisk som er rigget for snurrevad etter hvitfisk, i tillegg  er rederiet også involvert i landanlegg med foredling i Myre.  Det nye fartøyet er arrangert som ferskfiskfartøy med RSW-kjøling med ferskfisk fabrikk,  i tillegg er fartøyet utrustet med automatisk bløggelinje for laks og ørret til bruk for Havbruksnæringen. Rederne har vært miljøbevisste og og hatt fokus på klimaavtrykket i designprosessen. Det grønne skiftet er tatt vare på med den teknologi som finnes i dag for denne type fartøy, med optimalisert skrog, propell med dyse, to steps gir, variabel turtallsgenerator, "take me home" løsning og batteripakke med ca 1,5 Mwh. Seacon AS har designet flere fartøy av denne type, men dette fartøyet er videreutviklet med bruksområde som bløggebåt til havbruksnæringen. Fartøyet er første nybyggingsprosjektet Larsnes Mek Verksted AS og Seacon AS skal ha sammen, selv om vi tidligere har hatt noen mindre ombygginger på Seacon sitt design. Vi er svært fornøyde med å lande byggingen av enda et nytt fartøy til norske redere hos et norsk verft. Ut i fra vår erfaring så vet vi at når utrustningen blir gjort i Norge, og med å bruke norske leverandører så utgjør det mellom 70-80 % av fartøyets totale verdi, samt at vi vil  også få en innovativ og teknologisk videreutvikling som igjen forsterker kompetansen i den norske maritime klyngen. Larsnes Mek. har med denne kontrakten en total ordrereserve på ca. 1,1 milliard norske kroner, og er sikret full sysselsetting ut 2024.
16.januar 2023

Ro Senja endelig levert

Fredag den 13. januar ble Ro Senja overlevert til Rostein AS. Ro Senja er bygget etter samme konsept som bnr 65 Ro Vision og bnr 66 Ro Venture med hybrid anlegg, i tillegg til DC Island og  et 11 kv landstrømanlegg. Kontrakten ble skrevet mars 2021 og skrogverftet startet kutting av stål i starten av juni 2021.  På grunn av økning i corona-pandemien i slutten av 2021 og krigen i Ukraina ble skroget 2-3 mnd. forsinket fra skrogverftet. Ro Senja er utstyrt med batteripakke fra Siemens, tre sett dieselgeneratorer fra Yanmar med TIR 3 utstyr. Ro Senja er nummer 10 i rekken av brønnbåter Larsnes Mek Verksted AS leverer til Rostein AS, den første; Ro Fjord allerede i 2009.  Ro Senja er også nr. 8 i rekken av LFC 2020 serien med design SK 6000 DEH IV.  Skipskompetanse AS i Måløy har designet alle fartøyene. Med denne brønnbåten har laksenæringen fått enda et topp moderne fartøy i flåten. Båten har innredning for 12 personer. I likhet med Ro Vision skal SalMar være oppdragsgiver for  Ro Senja de neste årene. Vi takker Rostein AS for tilliten de har vist oss, og ønsker båt og mannskap lykke til i alle arbeidsoperasjoner langs kysten vår.
Fra venstre: Steinar Hauge -Wattn, Bård Dalen -Hødd Fotball, Jarle Gunnarstein - Larsnes mek, Olav Myklebust -Ordfører Sande Kommune og programleder Jan Åge Fjørtoft.
17.november 2022

Gurskenkonferansen 2022

"Fjøraprisen" ble delt ut på Gurskenkonferansen 2022, som gikk av stabelen på Thon Hotel Fosnavåg den 16. november. Gurskingen og den tidligere fotballspilleren Jan Åge Fjørtoft er mannen bak Fjøraprisen, som er ment å være en påskjønnelse for inspiratorer og motivatorer i næringslivet, innen lag og organisasjoner, idrett og i lokalmiljøet ellers. Det er første gangen denne prisen er delt ut, og den gikk altså i år til vår egen Jarle Gunnarstein og til Hødd fotball, ved styreleder Bård Dalen. Jarle har arbeidet sammenhengende ved verftet i 42 år, og startet sin karriere ved Hammer Mek. Verksted i 1979 før han fulgte med over til Larsnes Mek. som ble stiftet i 1981.  Han får prisen for sin evne til å skape entusiasme, optimisme og evnen til å motivere andre med sitt gode humør. Han sitter i førersetet for en av  hjørnesteinsbedriftene i Sande Kommune, og som nå er inne i en ekspanderende fase med stor utbygging av anlegget med blant annet dokkhall, nye kaier, samt nye og bedre fasiliteter til sine ansatte. Vi gratulerer sjefen med Fjøraprisen 2022!
28.mars 2022

Orca Yka ble overlevert og døpt i Ålesund, den 26.03.2022

Vårt bygg nr. 68 Orca Yka, fikk sitt navn på tradisjonelt vis med champagneflasken knust i skutesiden, lørdag den 26. mars av Gudmor Julie Christina Aasen.  Flasken knuste på første forsøk til stor applaus fra alle de fremmøtte gjestene på kaia. Julie Christina er eldste datter av medeier i Naviera Orca Chile, Kjell Audun Aasen. Han har også vært tilstede som inspektør på verftet under hele byggeprosessen. Alle aksjonærene fra rederiet var tilstede under markeringen, i tillegg til 75 gjester fra inn og utland. Vi takker for oppdraget og tilliten som er vist oss, og gratulerer rederiet med et praktfullt og hypermoderne fartøy som er spekket med det nyeste utstyr innen brønnbåt-teknologi og som føyer seg i rekken som et av de mest avanserte fartøy som flyter på havet. Vi ønsker rederi, båt og mannskap lykke til på alle hav!    
29.desember 2021

Rostein AS bestiller nok en brønnbåt med Larsnes Mek. Verksted AS

Nybygget får bygg nr. 71 og blir et søsterskip til bygg nr. 67 Ro Sailor, som ble levert juli 2021. Nybygget er nr. 11, i en  serie fartøy designet av Skipskompetanse AS, derav 10 til Rostein AS, og får en lastekapasitet på 2800 m3. Den skal være arrangert for åpen og lukket transport av fisk og smolt. Med denne nytegningen nærmer Rostein seg nybygg for rundt 3,5 milliarder på Larsnes Mek, og dette underbygger hvor viktig havbruksnæringen er blitt for maritim sektor. Båten vil bli topp utstyrt og den vil ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon,  UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter. Dette blir verdens første brønnbåt med baugfoiler! Det blir spennende å se hvilke besparelser det gir på forbruk av drivstoff og utslipp. Et vingespenn på snart 8 meter skal nemlig dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferd og gi drivstoffbesparelser. Samarbeidspartnere for å utvikle konseptet sammen med Rostein og Larsnes, er Wavefoil, Skipskompetanse og I.P Huse. Båten skal ha TIER III maskineri og blir levert våren 2023. Hovedfakta for nybygget: Navn:    Ro Spirit Verft:    Larsnes Mek. Verksted AS Design: SK 6000 DM LFC III fra Skipskompetanse                                                                                                                                                                                                          Innredning for 12 personer Lengde: 79,27 meter Bredde: 15,00 meter Tonnasje: 2999 Kontaktperson Verft Jarle Gunnarstein mob. 915 61 630 Kontaktperson Rederi Odd Einar Sandøy mob. 911 70 043 Kontaktperson Design Per Jørgen Silden mob. 416 66 861
2.november 2021

Ny kontrakt på fiskefartøy!

Larsnes Mek. Verksted AS har inngått kontrakt med Jarle Bergs Sønner AS på bygging av et nytt kystnotfartøy. Skipskompetanse AS leverer designet med betegnelsen SK-3151 og fartøyet får verftets bygg nummer 72. For verftet gjør dette at vi er sikret full sysselsetting i ca 2 år til, og det vil bli et betydelig bidrag fra underleverandører på Sunnmøre. Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og spisses mot not- og snurrevadfiske. Rederiet er også involvert i landanlegg med foredling på Værøy. Fartøyet er derfor arrangert som ferskfiskfartøy med ferskfiskfabrikk, kombinerte RSW /levendefisk-tanker og mulighet for ising i containere. Fartøyet får navnet etter far til rederne Trond og Børre Berg, og skipets navn blir da Jarle Berg. Rederne har vært miljøbevisste og fremoverlente i designprosessen. De ønsker å bidra til det grønne skiftet med gode og energisparende løsninger på sin nye båt. Fartøyet arrangeres med optimalisert skrogdesign, stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, 'take me home'-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Dette er løsninger som bidrar til rederiets forventninger om god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner. Arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet, og har samme utgangspunkt som bygg nummer 69 hos oss, Nord-Fugløy. Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet, og smarte løsninger for miljøet. Vi takker for tilliten og vi er trygge på at bygging i Norge med norske underleverandører gir optimal grobunn for videreutvikling og nytenkning. Jarle Berg skal ut å seile fra august 2023. Hoveddimensjoner og kapasiteter: Lengde over alt 50,7 m Bredde 12,0 m RSW /levende fisk 499 m³ Hovedmotor Yanmar 6EY26 Batteri ˜ 1000kWh For ytterligere informasjon ta kontakt med Rederi Trond Berg 922 28 835 trond@brodreneberg.no Verft Jarle Gunnarstein 915 61 630 jarle@larsnes-mek.no Designer Per Jørgen Silden 416 66 861 pjs@skipskompetanse.no
11.mai 2021

Kontrakt på nytt fiskefartøy!

SK-3151, Nord-Fugløy, Bygg nr. 69 Larsnes Mek Verksted AS. Det er med stor glede vi kan informere om at det er inngått avtale mellom Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek Verksted for design og bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Roger Nilsen i Nord-Lenangen, Tromsø. Designbetegnelsen SK-3151 er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og operasjonsområder, herunder de klimatiske utfordringer som fiskefartøy i nordlige farvann kan møte på. Fartøyet utrustes for effektivt og miljøvennlig fiske med snurrevad og not, kombinerte fisketanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW samt lagring i fryserom. Nord-Fugløy bygges også med sterkt fokus på mannskapets sikkerhet, arbeidsmiljø og bo-komfort, gode HMS løsninger samt utviklingsmuligheter. For å støtte rederiets forventninger til god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner arrangeres fartøyet med stor propell, to-step gir, variabel turtallsgenerator, 'take me home'-løsning og batteripakke på ca 1,0 MWh. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk. Rederiet håper dette sammen med sterkt fokus på råstoff kvalitet kan gi utslag i markeds preferanser hos selskapets kunder. Fartøyet bygger videre på de gode erfaringer mellom Skipskompetanse og Larsnes Mek, hver for seg og sammen har høstet gjennom tidligere prosjekt, og kommer samtidig til å inneholde nye innovasjoner som vil forlenge fartøyets operasjonsvindu, øke kvaliteten på fangst og gi bedre sikkerhet til mannskapet under fiske. Sammen er vi spesielt fornøyd med at støtten fra virkemiddelapparatet brukes for å stimulere norske prosjekt med norsk utstyr og ikke minst at fartøyet bygges i Norge. Ringvirkningene blir store når en tar med at mange av leverandører til prosjektet er store og små lokale Norske bedrifter. Vi er trygge på at bygging i Norge sammen med norske leverandører gir best grobunn for videreutvikling og nytenking.  Verft og designer takker for tilliten vist fra rederi! Nord-Fugløy skal leveres fra verft mot slutten av 2022. Fartøyet får følgende hoveddimensjoner og kapasiteter: Lengde over alt 50,7 m Bredde 12,0 m Fryserom/levende fisk/RSW 300/400/499 m3 Hovedmotor Yanmar 6EY26 Batteri ∼ 1000 KWh For ytterligere informasjon om prosjektet Rederi: Roger Nilsen 480 94 078 roger.nilsen321@gmail.com Verft: Jarle Gunnarstein 915 61 630 jarle@larsnes-mek.no Designer: Per Jørgen Silden 416 66 861 pjs@skipskompetanse.no
22.april 2021

Larsnes bygger ny brønnbåt til Rostein!

Nybygget blir et søsterskip til «Ro Vision», som i 2020 var levert som verdens første hybride brønnbåt og ble kåret til «Ship of the Year 2020». I likhet med «Ro Vision» skal SalMar være leietaker på nybygget, opplyser Rostein i en pressemelding torsdag ettermiddag. Vi har i ett års tid fått svært gode erfaringer med «Ro Vision» og dets skånsomme løsninger og store kapasitet. For SalMar er det viktig at vår virksomhet skaper arbeidsplasser og positive ringvirkninger langs kysten, og med valget av Rostein som samarbeidspartner så vet vi at norske maritime leverandører får økt aktivitet med dette nybygget. SalMar er også opptatt av å redusere laksens allerede lave CO2-avtrykk og det var derfor viktig for oss at dette søsterskipet også blir utrustet som batteri-hybrid» sier daglig leder Roger Bekken i SalMar Farming. – Vårt samarbeid med Larsnes Mek. Verksted, Skipskompetanse og øvrige leverandører har vært en suksess i denne serien av nybygg og vi er takknemlig for den tillit som SalMar igjen viser oss. Alle Rosteins 16 fartøy er utrustet i Norge og bare de siste ti år har vi bygget for rundt 3,5 milliarder i Norge, sier reder og administrerende direktør Odd Einar Sandøy. Hovedfakta for fartøyet: • Navn: (Ikke bestemt) • Verft: Larsnes Mek Verksted AS • Design: SK 6000 DEH III fra Skipskompetanse • Lengde: 84,20 meter • Bredde: 15,50 meter • Tonnasje: 3.623
2.mars 2021

Larsnes 40 år!

Larsnes Mek. Verksted AS ble etablert 2. mars 1981 og har blitt ett av de ledende skipsverftene innen fiskeri og brønnbåter i Norge. Verftet ligger på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre, strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer. Verfts-miljøet på Larsnes kan trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging nesten helt tilbake til 1800-tallet. Longva Mek. Verksted AS med søsknene Marvin Longva, Lidvar Longva og Helga Longva Dyrhol i spissen, tok initiativet til oppkjøp av konkursrammede Hammer Mek. Verksted. Det har siden da vært i kontinuerlig drift under navnet Larsnes Mek. Verksted AS. Verftet har gjennom alle disse årene vært trofast mot fiskerinæringen og satset på nybygg, reparasjon og vedlikehold av fiske -og brønnbåter. Vi kan i dag skilte med å ha bygget og levert de mest avanserte fiske og brønnbåtfartøyene som flyter på havet, og vi er i stadig i vekst og utvikling under stødig ledelse av Jarle Gunnarstein. Siden desember 2014 har det verdensledende brønnbåtrederiet Rostein AS vært hovedaksjonær i selskapet, samt at noen av de tidligere eiere fortsatt er med. Dette har vist seg å være et gullkantet samarbeid som har gjort av vi tør å satse videre med en storstilt utbygging av anlegget. Forlenging av eksisterende kai, nye kaier og dokk på 135x24m med tilhørende overbygd hall på 150x40m. Dette skal kunne stette de fleste behov for ombygginger, reparasjon og vedlikehold av fiske og brønnbåtflåten langs kysten vår. Byggearbeidet er godt i gang og med forbehold om videre finansiering kan anlegget forventes å stå ferdig i løpet av 2023 og vil bli et av det mest moderne og kostnadseffektive anleggene i Norge. Takk til våre gode kunder og leverandører som har vært hos oss gjennom storm og stille, vi hadde aldri klart det uten dere. Til slutt vil vi takke vår stabile og lojale arbeidsstokk som har vært med på å bygge merkevaren Larsnes®. Noen av disse har også vært med siden starten. Dere har gjort at våre leveranser er viden kjent for kvalitet og har med god grunn fått tilnavnet «Larsnes-standard».  Derav vårt slagord «Kvalitet gjennom erfaring» Vi er stolte over vår arbeidsplass og gratulerer hele Larsnes®-familien med 40-års jubileet og vi ser fremtiden lyst i møte!  
8.desember 2020

Skal bygge brønnbåt til Chile!

Larsnes Mek. Verksted AS og Naviera Orca Chile SA har inngått kontrakt på bygging av en brønnbåt på 2800m3, som får verftets bygg nr. 68. Båten er designet av Skipskompetanse AS, Måløy og er en videreutvikling av bygg nr. 67 Ro Sailor til Rostein AS. Båten blir den niende (9) i rekken av en serie båter utviklet i samarbeid mellom Skipskompetanse, Larsnes, Rostein og nå også Naviera Orca.Dette er den type teknologi som er nødvendig i Chile, sier CEO i Naviera Orca, Ezequias Alliende i en uttalelse. Fartøyet, teknologien, effektiviteten og størrelsen som er rett for vår industri i øyeblikket, og vil bli en hjørnestein for å sikre fiskens ve og vel på en kostnadsoptimal måte. Båten er arrangert for åpen og lukket transport av laks og smolt, samt RSW kjøling, ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Båten vil ha det siste innen utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann.   Den vil bla ha filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene samt automatisk vaske og desinfiseringsanlegg. En selvfølge er og overvåking, regulering og logging av vannkvalitet og andre viktige parameter. For å sikre fisken ve og vel  er den arrangert med trykklasting og trykklossing, sortering og avlusing uten bruk av vakuum pumpe. Hoveddimensjoner: Lengde  79,27m Bredde 15,00m Dybde      5,60 m Lasteromvolum blir 2800m3 som gir en kapasitet på over 400 tonn med levende laks. Skroget blir bygget på Marine Projects i Gdansk, Polen. Klasse: DNV-GL, 1A, E0 Båten skal leveres til rederi i slutten av 2021. Kontaktperson verft:     Jarle Gunnarstein          tlf. 915 61 630 Kontaktperson rederi:   Kjell Audun Aasen          tlf. 986 90 980
2.september 2020

Ro Vision – Ship of the Year 2020!

Det er med stolthet vi kan meddele at vårt bygg nr. 65, "Ro Vision" vant prisen Ship of the Year 2020! Ship of the Year 2020 går til en fartøystype hvor Norge er verdensledende både på teknologi og design, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen da han delte ut den prestisjetunge prisen i Bergen i dag. Brønnbåtflåten fortsetter fremover, og årets vinner viser at det satses på lavere utslipp og økt sikkerhet, sier Ingebrigtsen, og berømmet grunnleggeren av rederiet Rostein; Odd Einar Sandøy, som en av pionerene for denne næringen. Brønnbåten “Ro Vision” er bestilt av Rostein AS og bygget ved Larsnes Mek. Verksted AS og designet av Skipskompetanse AS. - Vi har drevet med brønnbåter i 32 år, og har i de årene bygget 25 nybygg. Det har vært en eventyrlig utvikling for oss. Å toppe dette med først å bli nominert, og deretter vinne, er helt fantastisk, sier reder Odd Einar Sandøy. -Årets Ship of the Year har en hybrid fremdriftsløsning, og er utstyrt med den nyeste teknologien for denne typen skip, sier juryens leder, ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav-Erik Blaalid. "Ro Vison" blir standarden på rederiet sine nybygg. Seinere kan det bli aktuelt å bygge om eksisterende fartøy i henhold til denne standarden. Dermed vil den totale miljøgevinsten være stor, sier Blaalid. Samtidig er prisen en stor anerkjennelse til brønnbåtnæringen som har frembragt norsk skipsteknologi og design til å bli verdensledende, sier Blaalid. - For oss på verftet er dette utrolig kjekt. Det viser at våre ansatte bygger båter i verdensklasse! Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Rostein i mer enn 11 år. Men om det var stas å bli nominert, så er det enda artigere å vinne, sier administrerende direktør Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek. - Det er en stor anerkjennelse for oss at et fartøy vi har designet vinner denne prisen. Jeg synes personlig det var på høy tid at en brønnbåt ble nominert. «Ro Vision» viser hvilken stor utvikling det har vært i brønnbåtnæringen, sier Daglig leder Per Jørgen Silden i Skipskompetanse. Ship of the year er bransjens mest prestisjetunge fagjuryerte pris for norsk skipsteknologi og innovasjon. Prisen tildeles årlig til et norskbygget skip ved et norsk verft. Det er Skipsrevyens lesere som hvert år nominerer kandidatene til årets skip og det er en fagjury som foretar kåringen. Skipsrevyens samarbeidspartnere for Ship of the year er NME(Norske Maritime Eksportører, NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Maritime Bergen, Norske Skipsverft og Maritimt Forum. Artikkel er hentet fra Skipsrevyen.
17.juli 2020

Ro Venture -Ferdigstilt og levert på rekordtid!

Ro Venture ble torsdag den 16.07.2020 levert til rederiet Rostein AS. Båten er søsterskip til bygg nr. 65 Ro Vision, som er nominert til Ship of the Year 2020 og blir med dette den andre hybride brønnbåten i verden! Begge båtene er utstyrt med batteripakke fra Siemens, tre sett dieselgeneratorer fra Yanmar og har SCR anlegg for NOX-rensing fra Emigreen montert om bord. Båten har blitt utrustet på rekordtid på knappe 4,5 måned.  Vi leverte Ro Vision i slutten av mars og med tanke på tiden vi har vært inne i med utfordringene rundt Covid-19 situasjonen, har våre egne ansatte og våre underleverandører gjort en formidabel innsats i denne spesielle perioden, der vi har hatt tilnærmet full drift. Båten er den syvende i rekken i serien LFC 2020 fra Skipskompetanse AS i Måløy og de er alle bygget hos Larsnes® Vi takker for oppdraget og gratulerer Rostein AS med enda en miljøvennlig nyvinningen i flåten, og ønsker rederi og mannskap lykke til!
29.april 2020

Rostein har kontrahert ny brønnbåt!

Larsnes Mek Verksted AS har signert ny kontrakt med Rostein AS på en 2800 m3 brønnbåt.  Båten er designet av Skipskompetanse AS i Måløy og er på 79,27 m lengde og 15 m bredde, og er bygget på samme tekniske plattform som de andre i serien LFC2020. Skroget skal leveres fra Marine Projects i Gdansk i slutten av november i år og levering til rederiet slutten av mai 2021. Dette viser selv om det er utfordrende tider med Covid-19 viruset, så er det rederier som vil satse, og for oss betyr det at vi har sikret arbeid til sommeren 2021. Vi går inn i en litt roligere periode fra sommerferien til november, men vi skal i denne perioden ha en ombygging på MS Harto og en del større reparasjonsoppdrag. Vi jobber også med en del andre nybyggingsprosjekt.
25.mars 2020

Verdens første hybride brønnbåt kommet i drift!

Vårt bygg nr. 65 Ro Vision er levert til rederiet Rostein AS og er kommet i drift.    Båten har allerede kjørt sin første last på 220 tonn laks ved Salmar sitt anlegg på Frøya. Båten er et godt tilfang til det grønne skiftet og er utstyrt med blant annet batteripakke fra Siemens og har i tillegg SCR anlegg (NOX rensing) fra Emigreen. Vi takker for oppdraget og ønsker rederi, mannskap og Salmar lykke til med det miljøriktige og høyteknologiske fartøyet som har topp moderne løsninger for skånsom transport av fisk og smolt, samt sortering, termisk og mekanisk avlusning.