Longva Mek. Verksted AS med søsknene Marvin Longva, Lidvar Longva og Helga Longva Dyrhol i spissen, tok initiativet til oppkjøp av konkursrammede Hammer Mek. Verksted. Det har siden da vært i kontinuerlig drift under navnet Larsnes Mek. Verksted AS. Verftet har gjennom alle disse årene vært trofast mot fiskerinæringen og satset på nybygg, reparasjon og vedlikehold av fiske -og brønnbåter. Vi kan i dag skilte med å ha bygget og levert de mest avanserte fiske og brønnbåtfartøyene som flyter på havet, og vi er i stadig i vekst og utvikling under stødig ledelse av Jarle Gunnarstein. Siden desember 2014 har det verdensledende brønnbåtrederiet Rostein AS vært hovedaksjonær i selskapet, samt at noen av de tidligere eiere fortsatt er med. Dette har vist seg å være et gullkantet samarbeid som har gjort av vi tør å satse videre med en storstilt utbygging av anlegget. Forlenging av eksisterende kai, nye kaier og dokk på 135x24m med tilhørende overbygd hall på 150x40m. Dette skal kunne stette de fleste behov for ombygginger, reparasjon og vedlikehold av fiske og brønnbåtflåten langs kysten vår. Byggearbeidet er godt i gang og med forbehold om videre finansiering kan anlegget forventes å stå ferdig i løpet av 2023 og vil bli et av det mest moderne og kostnadseffektive anleggene i Norge.

Takk til våre gode kunder og leverandører som har vært hos oss gjennom storm og stille, vi hadde aldri klart det uten dere. Til slutt vil vi takke vår stabile og lojale arbeidsstokk som har vært med på å bygge merkevaren Larsnes®. Noen av disse har også vært med siden starten. Dere har gjort at våre leveranser er viden kjent for kvalitet og har med god grunn fått tilnavnet «Larsnes-standard».  Derav vårt slagord «Kvalitet gjennom erfaring»

Vi er stolte over vår arbeidsplass og gratulerer hele Larsnes®-familien med 40-års jubileet og vi ser fremtiden lyst i møte!