1981
Våre tradisjoner

På en holme ut mot havgapet på Sunnmøre, startet en idérik og nevenyttig mann ved navn Karl Longva mekanisk verksted på Larsnes i 1916. Derfor kan verftsmiljøet på Larsnes trekke på tradisjoner for reparasjoner og skipsbygging nesten helt tilbake til 1800-tallet. Siden den gang har det vært aktivitet på Holmen. Godt håndverk er det vi lever av. Verftet ligger strategisk plassert i den maritime klyngen og med skipsleia og storhavet som naboer.

1981
Oppstart i 1981

Larsnes Mek. Verksted AS ble etablert i mars 1981 og har blitt ett av de ledende skipsverftene innen fiskeri og brønnbåter i Norge. Verftet ligger på Larsnes i Sande kommune på Sunnmøre. Longva Mek. Verksted AS med søsknene Marvin Longva, Lidvar Longva og Helga Longva Dyrhol i spissen, tok initiativet til oppkjøp av konkursrammede Hammer Mek. Verksted.  Så fulgte flere større oppdrag. Aktiviteten var hovedsakelig ombygging, forlenging, reparasjon og vedlikehold av ferger, frakte- og fiskefartøy.

1985
Skjellskraping

I perioden 1985–1987 ble i stor grad viet skjellskrapingseventyret. Verftet var med på å utvikle skjellskraper, og utførte både produksjon av disse samt utrustning av skjelltrålere.

1987
Nye skip

I 1987 kom Tender Bali og Tender Banf fra Elfenbenskysten i Afrika, oppkjøpt av ett lokalt rederi for å drive tråling på nordvestkysten av Amerika. På oppdrag fra Ulstein utførte da Larsnes Mek. Verksted stålarbeid og utrustning på den ene av de to båtene som fremsto som ugjenkjennelige etter at de var ferdigstilt. Verftet produserte også stål-seksjoner til andre verft i området i denne perioden.

1996
Produksjon av nybygg

Etter en periode med seksjonsarbeid, reparasjoner og vedlikehold startet verftet med å produsere nybygg i 1996. Først ute var MS «Hovden Senior», en kombinert snurrevad/snurper på 21,30 m. Skroget ble bygget i Polen. Relasjonene som ble knyttet den gangen, ble viktige for verftet i årene fremover.

1998
Første linebåt levert

I 1998 leverte verftet sin første linebåt, MS «Hauge Senior», til partsrederiet Hauge & Hauge, hjemmehørende i Sande kommune. Larsnes Mek. Verksted hadde da allerede god ekspertise på dette feltet; mye av kundegruppen var knyttet opp mot lineflåten. Året etter fulgte søsterskipet, MS «Skarhaug», til Skarhaug AS i Haram. Lineflåten hadde nå med stor suksess blitt verftets nisje i markedet. I de påfølgende årene leverte verftet flere linebåter til ulike rederi.

2002
Suppleringsfartøy innen seismikk

Lineeventyret ebber ut, med dårlig fiske og lave priser. Dermed måtte Larsnes Mek. gjennom en omstilling på jakt etter nye kundegrupper. Verftet inngikk da kontrakt med Sanco AS i Sande om bygging av MS «Sanco Chaser», et suppleringsfartøy innen seismikk. Verftet fikk i tillegg en kontrakt på den kombinerte tråler/snurperen MS «Leinebjørn» fra Herøy, samt kontrakt på bygging av en pelagisk tråler, MV «Pacelli» for Mullglen Ltd i Irland.

2005
Avansert forskningsfartøy

Så fulgte nedgangstider i den maritime næringen. Hjulene ble holdt i gang med redusert arbeidsstokk med reparasjoner og vedlikehold som en viktig del av driften. Men hele tiden jobbet verftet med nye prosjekt og lykkes til slutt med kontrakt om bygging av et avansert forskningsfartøy til NTNU i Trondheim. I mars året etter ble MS «Gunnerus» levert, som en jubileumsbåt i selskapets 25. driftsår. Verftet fikk bevist at de kunne hevde seg også innen dette feltet.

2006
Kystnotfartøyer
Markedet er på vei opp, og verftet inngår ett fruktbart samarbeid med konsulentfirmaet Naval-Consult AS på Raudeberg. Dette resulterer i bygging av en serie på flere kystnot-fartøyer med samme design; et suksesskonsept, og ble regnet blant de beste i norsk kystflåte.
2009
Brønnbåt

Inn imellom serien med kystnotfartøyer lykkes også Larsnes Mek. Verksted i å bygge en brønnbåt til rederiet Rostein AS på Harøy. Ved levering i 2009 var fartøyet det største i verden i sitt slag.

2010
Nytt kaianlegg

Kundegruppen vokste og båtene ble større. Verftet ble nødt til å forbedre tilkomsten. I 2010 sto det nye kaianlegget ferdig med sine 130 meter sammenhengende kailinje med forlenget kranlinje. Kapasiteten økte da betraktelig, og arbeidsforholdene ble bedre for de ansatte.

2011
30 års drift

I 2011 kunne Larsnes Mek. Verksted AS se tilbake på 30 år med mange oppturer. I jubileumsåret leverte verftet ett avansert kystnot-fartøy med Rolls-Royce-design til partsrederiet Kolbjørn AS fra Austevoll. Et av de største prosjektene i verftets 30 år lange historie, var forlenging og ombygging av to pelagiske trålere for Antares Fishing Company Whalsey og Zephyr Fishing Company Ltd, Shetland. Begge båtene hadde en lengde på 64,4 m og ble forlenget til 72,3 m.

2012
Avanserte fiskefartøy

I 2012 og 2013 leverte Larsnes Mek. Verksted to avanserte fiskefartøy for Eros AS og Kings Bay AS fra Herøy Disse var verftets absolutt største prosjekter så langt. Begge var av Rolls-Royce-design med 77,50 m lengde og 16,60 m bredde.

2014
Rostein AS -Ny hovedaksjonær

Mot slutten av 2014 får Larsnes Mek. Verksted AS ny hovedeier. Det Sandøy-baserte rederiet Rostein kjøper seg opp til 68,75 prosent av aksjene. De fleste opprinnelige aksjonærer ble med videre. I tillegg kom nøkkelpersonell på verftet inn på eiersiden. Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy. Selskapet utgjør en viktig del i den verdensledende brønnbåtklyngen i Møre og Romsdal.

2015
Ny vekst

Oppkjøpet fra Rostein viser seg å bli et gullkantet samarbeid mellom verft og rederi. Fra slutten av 2014 til midten på 2021  leverte verftet 8 brønnbåter til Rostein, alle bygget og videreutviklet på samme design fra Skipskompetanse AS. Fartøyene blir sett på som de mest avanserte innen brønnbåtteknologien. I tillegg ble det levert 5 fiskefartøy til hav /og kystnotflåten i samme periode.

 

 

2016
Bedre fasiliteter

I 2016 begynte styret å planlegge å oppgradere anlegget for ansatte og kunder. Året etter sto den nye produksjonshallen for maskin og rør ferdig, med nytt og moderne lager i andre etasje. I årene som fulgte startet prosessen med planlegging, regulering og arbeidet med bygge ut anlegget i stor skala.

 

 

2020
Stor-skala utbygging

Det nye anlegget består av en tørrdokk med overbygd hall på 140×40 meter, nye kaier med total kailengde på 350 meter samt landstrømanlegg. Administrasjonsbygg som skal inneholde kontorer, garderober og kantine for de ansatte blir neste byggetrinn. Vi vil da bli blant de mest moderne og kostnadseffektive anleggene i Norge, og vil kunne stette de fleste behov for ombygging, reparasjon og vedlikehold av fiske- og brønnbåtflåten langs kysten vår.

Tørrdokken ble tatt i bruk i siste kvartal 2023.

1981
1981
1985
1987
1996
1998
2002
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2020