Ro Senja er bygget etter samme konsept som bnr 65 Ro Vision og bnr 66 Ro Venture med hybrid anlegg, i tillegg til DC Island og  et 11 kv landstrømanlegg. Kontrakten ble skrevet mars 2021 og skrogverftet startet kutting av stål i starten av juni 2021.  På grunn av økning i corona-pandemien i slutten av 2021 og krigen i Ukraina ble skroget 2-3 mnd. forsinket fra skrogverftet.

Ro Senja er utstyrt med batteripakke fra Siemens, tre sett dieselgeneratorer fra Yanmar med TIR 3 utstyr.

Ro Senja er nummer 10 i rekken av brønnbåter Larsnes Mek Verksted AS leverer til Rostein AS, den første; Ro Fjord allerede i 2009.  Ro Senja er også nr. 8 i rekken av LFC 2020 serien med design SK 6000 DEH IV.  Skipskompetanse AS i Måløy har designet alle fartøyene. Med denne brønnbåten har laksenæringen fått enda et topp moderne fartøy i flåten. Båten har innredning for 12 personer.

I likhet med Ro Vision skal SalMar være oppdragsgiver for  Ro Senja de neste årene.

Vi takker Rostein AS for tilliten de har vist oss, og ønsker båt og mannskap lykke til i alle arbeidsoperasjoner langs kysten vår.