Hun kom sammen med representanter fra Sande Kommune; Ordfører Dag Vaagen fra Høyre, Kommunedirektør Renathe Rossi Aglen og Økonomileder Inga Dalen Slettestøl.

De fikk en kort orientering om verftets 42 år lange historie og dagens ordresituasjon. Noen av samtaleemnene var hvordan verftsnæringen sliter med rekruttering av personell, samt mangel på faglært arbeidskraft. Da spesielt ute i produksjonen.

Videre ble det diskutert formueskatt på arbeidende kapital, manglende garantiordninger for byggelån til skip bygget i utlandet, og ikke minst den etter hvert så kjente Grunnrenteskatten på havbruk.

Hadde lakseskatten, som den er mer kjent for blitt innført tidligere, hadde aldri denne satsningen og utbyggingen blitt realisert på Larsnes®. Dokkhallen er et direkte resultat av lønnsomhet innen norsk lakse- og oppdrettsnæring og er verdiskapning i praksis. Investeringslyst og vilje til å skape flere arbeidsplasser kommer i kjølvannet av det.

Dette forsvinner nå i dragsuget og næringen opplever investeringsstopp og ingen nye kontraheringer på brønnbåt har blitt gjort etter at den ble innført.

Skattepolitikken som føres i Norge i dag vil gi all næring konkurranseulemper i forhold til utlandet, da denne beskatningen ikke rammer utenlandske investorer eller eiere. Den vil stoppe videre vekst innen norsk eierskap og verdiskapning langs kysten vår, spesielt for enkelte bedrifter.

Dette budskapet ville hun ta med seg tilbake til Stortinget og vi takker for besøket.