Den er arrangert for åpen og lukket transport for fisk og smolt og har en lastekapasitet på 2.800 m³. Dette er også den første brønnbåten i verden som er utstyrt med Wavefoil som har et vingespenn på snart 8 meter. Dette skal dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferd og gi drivstoffbesparelser. Båten har nullutslipp under lukket transport og har TIER III maskineri. Den er ellers topp utstyrt med det nyeste innen brønnbåtteknologien.

Båten har innredning for 12 personer.

Vi gratulerer mannskapet med en flott arbeidsplass og til rederiet med enda en flott tilkomst i flåten!