Med denne nytegningen nærmer Rostein seg nybygg for rundt 3,5 milliarder på Larsnes Mek, og dette underbygger hvor viktig havbruksnæringen er blitt for maritim sektor. Båten vil bli topp utstyrt og den vil ha nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing av vannsirkulasjon,  UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter.

Dette blir verdens første brønnbåt med baugfoiler! Det blir spennende å se hvilke besparelser det gir på forbruk av drivstoff og utslipp. Et vingespenn på snart 8 meter skal nemlig dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferd og gi drivstoffbesparelser. Samarbeidspartnere for å utvikle konseptet sammen med Rostein og Larsnes, er Wavefoil, Skipskompetanse og I.P Huse. Båten skal ha TIER III maskineri og blir levert våren 2023.

Hovedfakta for nybygget:

Navn:    Ro Spirit
Verft:    Larsnes Mek. Verksted AS
Design: SK 6000 DM LFC III fra Skipskompetanse                                                                                                                                                                                                          Innredning for 12 personer

  • Lengde: 79,27 meter
  • Bredde: 15,00 meter
  • Tonnasje: 2999
Kontaktperson Verft Jarle Gunnarstein mob. 915 61 630
Kontaktperson Rederi Odd Einar Sandøy mob. 911 70 043
Kontaktperson Design Per Jørgen Silden mob. 416 66 861