Båten har allerede kjørt sin første last på 220 tonn laks ved Salmar sitt anlegg på Frøya. Båten er et godt tilfang til det grønne skiftet og er utstyrt med blant annet batteripakke fra Siemens og har i tillegg SCR anlegg (NOX rensing) fra Emigreen.

Vi takker for oppdraget og ønsker rederi, mannskap og Salmar lykke til med det miljøriktige og høyteknologiske fartøyet som har topp moderne løsninger for skånsom transport av fisk og smolt, samt sortering, termisk og mekanisk avlusning.