Dette er den type teknologi som er nødvendig i Chile, sier CEO i Naviera Orca, Ezequias Alliende i en uttalelse. Fartøyet, teknologien, effektiviteten og størrelsen som er rett for vår industri i øyeblikket, og vil bli en hjørnestein for å sikre fiskens ve og vel på en kostnadsoptimal måte. Båten er arrangert for åpen og lukket transport av laks og smolt, samt RSW kjøling, ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Båten vil ha det siste innen utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann.   Den vil bla ha filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene samt automatisk vaske og desinfiseringsanlegg. En selvfølge er og overvåking, regulering og logging av vannkvalitet og andre viktige parameter. For å sikre fisken ve og vel  er den arrangert med trykklasting og trykklossing, sortering og avlusing uten bruk av vakuum pumpe.

Hoveddimensjoner:

Lengde  79,27m

Bredde 15,00m

Dybde      5,60 m

Lasteromvolum blir 2800m3 som gir en kapasitet på over 400 tonn med levende laks. Skroget blir bygget på Marine Projects i Gdansk, Polen. Klasse: DNV-GL, 1A, E0

Båten skal leveres til rederi i slutten av 2021.

Kontaktperson verft:     Jarle Gunnarstein          tlf. 915 61 630

Kontaktperson rederi:   Kjell Audun Aasen          tlf. 986 90 980