Vi har i ett års tid fått svært gode erfaringer med «Ro Vision» og dets skånsomme løsninger og store kapasitet. For SalMar er det viktig at vår virksomhet skaper arbeidsplasser og positive ringvirkninger langs kysten, og med valget av Rostein som samarbeidspartner så vet vi at norske maritime leverandører får økt aktivitet med dette nybygget. SalMar er også opptatt av å redusere laksens allerede lave CO2-avtrykk og
det var derfor viktig for oss at dette søsterskipet også blir utrustet som batteri-hybrid» sier daglig leder Roger Bekken i SalMar Farming.

– Vårt samarbeid med Larsnes Mek. Verksted, Skipskompetanse og øvrige leverandører har vært en suksess i denne serien av nybygg og vi er takknemlig for den tillit som SalMar igjen viser oss. Alle Rosteins 16 fartøy er utrustet i Norge og bare de siste ti år har vi bygget for rundt 3,5 milliarder i Norge, sier reder og administrerende direktør Odd Einar Sandøy.

Hovedfakta for fartøyet:
• Navn: (Ikke bestemt)
• Verft: Larsnes Mek Verksted AS
• Design: SK 6000 DEH III fra Skipskompetanse
• Lengde: 84,20 meter
• Bredde: 15,50 meter
• Tonnasje: 3.623