Etter litt testing skal båten rett i fiskeri nordpå i håp om å rekke årets torskekvote før nyttår. Fartøyet er utrustet med snurrevad og not, har kombinerte fiske-tanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW, samt lagring i fryserom. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk.

Vi gratulerer rederiet Camaro Fiskeriselskap AS med et flott fiskefartøy og ønsker båt og mannskap lykke til med fiskeriet!