Vi har gode samarbeidsverft for skrogbygging i Polen og gode fasiliteter her hos oss for videre utrustning og ferdigstilling.

Se vår referanseliste https://www.larsnes-mek.no/referanser/