Tidskritiske arbeidsoperasjoner som krever at været spiller på lag, kan gjøres under tak i vår dokkhall. Vi utfører også service på propell-aksling, tykkelsesmåling, krengeprøver, klassing og desinfisering av bunn.