Bnr. 56 Ro North, 82,2m x 15,5m brønnbåt for Rostein med diesel-elektrisk fremdrift og innredning for 12 personer. Tankkapasitet på 3500 m³