Fartøyet er søsterskip til laksetaxien Ro Sailor og er optimalisert med tanke på kjøring av smolt fra laks og ørret, men også frakt av laks og ørret fra oppdretter til slakteri.  Båten er som de andre Rostein-båtene bygget med tanke på fiskevelferd samt utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann. Den er i tillegg utrustet med SCR-anlegg fra Emigreen BV for reduksjon på utslipp av NOX og er utstyrt med TIER III maskineri.

Ro Spirit er den første brønnbåten i verden som er arrangert med baugfoiler, noe som skal være med på å bedre fiskevelferden, dempe akselerasjon og minske drivstoffbruken. Båten har 2 lasterom på til sammen 2800 m3.