Fartøyet er en videreutvikling av bygg nr. 67, Ro Sailor og er designet av Skipskompetanse AS i Måløy. Dette er den type teknologi som er nødvendig i Chile, sier en fornøyd CEO i Naviera Orca, Ezequias Alliende i en uttalelse. Fartøyet, teknologien, effektiviteten og størrelsen som er rett for vår industri i øyeblikket, og vil bli en hjørnestein for å sikre fiskens ve og vel på en kostnadsoptimal måte. Båten er arrangert for åpen og lukket transport av laks og smolt, samt RSW kjøling, ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Båten vil ha det siste innen utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann.   Den har  filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene samt automatisk vaske og desinfiseringsanlegg. En selvfølge er og overvåking, regulering og logging av vannkvalitet og andre viktige parameter. For å sikre fisken ve og vel  er den arrangert med trykklasting og trykklossing, sortering og avlusing uten bruk av vakuum pumpe.

Orca Yka ble også i 2022 kåret til -Best Large Wellboat- i Work Boat World, Baird Magazine.