Nordhavet er med sine 43,15 meter er en av kystflåtens største fartøy, og har en lastekapasitet på 490m3. Båten er forlenget med 4,5 meter i forhold til søsterskipene Sander Andre og Gunnar K. Den er utstyrt med SCR renseanlegg, der det benyttes urea for å fjerne NOx partiklene fra dieseleksosen. Båten er en kombinert snurper /snurrevad som er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to not-binger og kombinert vinsj for både not og snurrevad. Vakuum anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra både snurpe -og snurrevad not. Båten har vannbåren varme fra kjølevann fra hovedmotoren til oppvarming om bord. Den har en innredning beregnet for 12 personer og design er levert av Naval Consult AS i Måløy.