Den er optimalisert med tanke på kjøring av smolt fra laks og ørret, men også frakt av laks og ørret fra oppdretter til slakteri.  Båten er som de andre Rostein-båtene bygget med tanke på fiskevelferd samt utstyr for nullutslipp under lukket transport med overvåking og rensing av vann. Den er i tillegg utrustet med SCR-anlegg fra Emigreen BV for reduksjon på utslipp av NOX.  Båten er 79,30 m lengde 15,00 m bredde og har 2 lasterom på til sammen 2800 m3.

Båten har HVM fra Yanmar 6EY33W på 2999 kW, og for propulsion er det den første av denne type som er levert i Europa.