«Ro Vision» er det sjette leverte  fartøyet rundt denne designløsningen, bygget på samme tekniske plattform som Ro Arctic, Ro Server, Ro North, Ro West og Ro Fortune. Disse har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således gått inn i rekken som ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.