Vårt bygg nr. 52 «Eros» ble levert til rederiet Eros AS i Herøy, i desember 2012. Dette er en kombinert pelagisk tråler/snurper på 77,50 meter lengde og 16,60 meter bredde. Design er levert av Rolls Royce Marine og skroget er bygget ved Crist SA  Polen. Dette er et flerbruksfartøy som også er utrustet for forskning og oljevernberedskap, og samtidig er et av det mest avanserte pelagiske fiskefartøy som er levert i verden. Skrogdesignet er innovativt med blant annet overbygd notbinge, som gjør at arbeidsforholdene om bord er gode. Båten er utstyrt med hybrid fremdriftssystem som resulterer i lavere drivstoff-forbruk og redusert støy. Båten har en innredning for 25 personer og er levert med Green Passport.