Dette nye fartøyet vil fremstå som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk. Nybygget er arrangert med CO2 RSW anlegg og seks RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to notbinger og kombi-vinsjer for not og snurrevad. Vakuum-anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not.

Sander Andre er det første i en serie på 3 fartøy.