Gunnar K er et kombinert snurpe/snurrevadfartøy som er arrangert med CO2 RSW anlegg og fem RSW tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Videre har fartøyet to not-binger og kombinert vinsj for både not og snurrevad. Vakuum anlegg er arrangert for lossing av RSW tanker og for innlasting fra både snurpe -og snurrevad not. Båten har en innredning beregnet for 12 personer og design er levert av Naval Consult AS i Måløy.