Det er en kombinert pelagisk snurper /snurrevad fartøy og er designet og utviklet av Rolls Royce Marine, som også har levert en god del av hovedkomponentene. Båten er også rigget med trålgalge for senere mulighet for tråling. Den har 6 RSW tanker, og 2 av disse er rigget for levendefisk og er fryseisolert. Den har sug fra not, og på hoveddekk er det montert fabrikk for behandling av hvitfisk. Innredning for 12 personer i 4 enkeltmannslugarer og 4 tomannslugarer.