«Ro Venture» er det syvende leverte fartøyet rundt designløsningen LFC 2020 -SK6000 DEH III fra Skipskompetanse AS i Måløy. Disse har samme utrustning. Blant annet er det også her tatt i bruk termisk avlusning. Det er lagt stor fokus på fremtidige industrikrav, valg av funksjoner og kapasiteter, optimalisert integrering av teknologi, og på internasjonale og nasjonale regelverk. Fartøyet har således gått inn i rekken som ett av de mest teknisk avanserte innen brønnbåt-teknologien.