Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund i nært samarbeid med rederiet. Skipet er en topp moderne pelagisk tråler, hvor siste teknologi er benyttet for både skipsdesign og utstyret om bord. RSW kapasitet på 2500m3 og systemet er innrettet for hurtig og effektiv avkjøling og smidig håndtering av fisk, som sikrer førsteklasses kvalitet og effektiv håndtering med minimal skade på produktet. Skipet har en innredning for 14 personer.